Soalan Lazim (FAQs)

Login Masuk Ke Dalam 22nd NIH Scientific Conference

Buka sistem emel yang anda biasa guna (contohnya gmail, emel MOH). Search emel yang digunakan untuk mendaftar dengan keyword seperti “event@nihconference.nih.gov.my” atau “nihconference@moh.gov.my” atau tajuk emel “NIH 2021 : NEW, TEMPORARY LOGIN PASSWORD”.

Seterusnya, sekiranya tiada, mohon semak juga di folder spam di dalam emel.

Sekiranya masih tiada, dicadangkan untuk semak juga keyword tersebut di emel kedua contohnya emel MOH dan gmail.

Sekiranya masih tiada sila hubungi urusetia seperti di soalan "Siapa boleh saya hubungi untuk membantu saya?".

TOP